free html templates

LITURGICKÝ PROGRAM

V tejto časti nájdete aktuálny liturgický program vo farnosti na konkrétny týždeň.

Liturgický program

24. 2. 2020 - 1. 3. 2020

DEŇ ČAS LITURGIE SVIATOK LITURGICKÁ DISCIPLÍNA
PONDELOK16:00Začiatok Veľkého pôstuzdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec s pôstom
UTOROK16:00
STREDA19:00Liturgia vopred posvätených darovzdržanlivosť od mäsa
ŠTVRTOK16:00
PIATOK16:00Liturgia vopred posvätených darovzdržanlivosť od mäsa
SOBOTA8:00
NEDEĽA9:00
10:30 - Čakanovce
*** Nedeľa 1. týždňa Veľkého pôstu - Nedeľa ortodoxie ***
Liturgia sv. Bazila Veľkého
PRIKÁZANÝ SVIATOK

Liturgický program

17. 2. 2020 - 23. 2. 2020

DEŇ ČAS LITURGIE SVIATOK LITURGICKÁ DISCIPLÍNA
PONDELOK19:00
UTOROK17:30
STREDA19:00
ŠTVRTOK15:30
PIATOK17:30zdržanlivosť od mäsa
SOBOTA8:00
NEDEĽA9:00*** Syropôstna nedeľa ***
PRIKÁZANÝ SVIATOK

Liturgický program

3. 2. 2020 - 9. 2. 2020

DEŇ ČAS LITURGIE SPOVEĎ SVIATOK LITURGICKÁ DISCIPLÍNA
PONDELOK14:00
UTOROK6:00
18:30 - N. Kamenica
18:00 - N. Kamenica
STREDA19:00
ŠTVRTOK6:00
18:30 - Svinica
17:30 - Svinica
PIATOK17:0016:15Volnica
SOBOTA8:00
NEDEĽA9:00*** Nedeľa o márnotratnom synovi ***PRIKÁZANÝ SVIATOK

Liturgický program

27. 1. 2020 - 2. 2. 2020

DEŇ ČAS LITURGIE SVIATOK LITURGICKÁ DISCIPLÍNA
PONDELOK6:00
UTOROK17:00
STREDA6:00
ŠTVRTOK17:00** Traja svätí svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy ***ODPORÚČANÝ SVIATOK
PIATOK17:00zdržanlivosť od mäsa
SOBOTA8:30
NEDEĽA9:00*** Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi ***
PRIKÁZANÝ SVIATOK

Liturgický program

20. 1. 2020 - 26. 1. 2020

DEŇ ČAS LITURGIE SVIATOK LITURGICKÁ DISCIPLÍNA
PONDELOK6:00
UTOROK6:00
STREDA6:00
ŠTVRTOK6:00
PIATOK6:00zdržanlivosť od mäsa
SOBOTA8:00
NEDEĽA9:00*** Nedeľa o Zafejovi ***
PRIKÁZANÝ SVIATOK

Liturgický program

13. 1. 2020 - 19. 1. 2020

DEŇ ČAS LITURGIE SVIATOK LITURGICKÁ DISCIPLÍNA
PONDELOK19:00
UTOROK6:00
STREDA6:00
ŠTVRTOK17:00
PIATOK17:00** Náš prepodobný a bohonositeľský otec Anton Veľký **ODPORÚČANÝ SVIATOK
volnica
SOBOTA7:00
NEDEĽA9:00*** Nedeľa 32. týždňa po Päťdesiatnici ***
PRIKÁZANÝ SVIATOK

Liturgický program

6. 1. 2020 - 12. 1. 2020

DEŇ ČAS LITURGIE SVIATOK LITURGICKÁ DISCIPLÍNA
PONDELOK9:00*** Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista ***PRIKÁZANÝ SVIATOK
myrovanie
UTOROK8:00
STREDA17:00
ŠTVRTOK17:00
PIATOK6:00zdržanlivosť od mäsa
SOBOTA7:00
NEDEĽA9:00*** Nedeľa po Osvietení ***
PRIKÁZANÝ SVIATOK

Liturgický program

30. 12. 2019 - 5. 1. 2020

DEŇ ČAS LITURGIE SVIATOK LITURGICKÁ DISCIPLÍNA
PONDELOK8:00
UTOROK15:00
STREDA10:00*** Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista ***PRIKÁZANÝ SVIATOK
myrovanie
ŠTVRTOK8:00
PIATOK8:00volnica
SOBOTA6:30
NEDEĽA9:00*** Nedeľa pred Osvietením ***
PRIKÁZANÝ SVIATOK
zdržanlivosť od mäsa

Liturgický program

23. 12. 2019 - 29. 12. 2019

DEŇ ČAS LITURGIE SVIATOK LITURGICKÁ DISCIPLÍNA
PONDELOK8:00
UTOROK15:00 (večiereň s lit. sv. Bazila Veľkého)
23:30 (veľké povečerie, utiereň)
zdržanlivosť od mäsa s pôstom
STREDA10:00*** NARODENIE PODĽA TELA
NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASTEĽA
JEŽIŠA KRISTA ***
PRIKÁZANÝ SVIATOK
myrovanie
ŠTVRTOK9:00*** Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke ***PRIKÁZANÝ SVIATOK
PIATOK8:00volnica
SOBOTA9:00
NEDEĽA9:00*** Nedeľa po Kristovom narodení - pamiatka
svätých a spravodlivých Jozefa Snúbenca,
Dávida Kráľa a Jakuba, Božieho brata ***
PRIKÁZANÝ SVIATOK