html web templates

SLÁVA ISUSU CHRISTU !

Vitajte na stránke Gréckokatolíckej farnosti
Narodenia presvätej Bohorodičky v Košickom Klečenove 

AKTUÁLNE OPATRENIA

S účinnosťou od 19. 4. 2021 platia podmienky stanovené vyhláškou ÚVZ SR. Nové opatrenia dovoľujú obnovenie verejných bohoslužieb s dodržaním stanovených nariadení.

Oznamy:

V dňoch 28/6 – 1/7/2021 sa uskutoční preložená púť s Klokočovskou ikonou do Ríma. Hlavným cieľom púte je účasť na sv. omši slávenej pápežom Františkom na sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla, pri ktorej pápež požehná korunky pre ikonu Klokočovskej Bohorodičky. Aktuálne je prihlásených cca 450 pútnikov. Je ešte možné sa prihlásiť na leteckú formu púte s odletom a príletom do Košíc. Bližšie informácie tu.

Rok Božieho slova v rodinách

INTRONIZÁCIA SV. PÍSMA
V RODINÁCH

Nakoľko sa Boží ľud v týchto dňoch pre svetovú pandémiu nestretáva v chráme, naši vladykovia zdôrazňujú potrebu „intronizácie“ Božieho Slova v rodine, čo by bolo príležitosťou pre zvýraznenie skutočnosti, že naše rodiny sa v tomto čase môžu a majú stať miestom zvláštnej Božej prítomnosti. 

Jej vonkajším vyjadrením okrem spoločnej modlitby môže byť na čestnom mieste  v domácnosti uložený Kristov kríž či ikona Krista alebo Bohorodičky a kniha Písma Svätého, z ktorej si členovia rodiny pravidelne čítajú.

V tomto roku Božieho Slova je potrebné znovu vrátiť patričnú úctu tomu, ktorý môže v Slove  prebývať v našich domovoch rovnako, ako prebýva v Eucharistii v našich chrámoch.

Ďakujeme za pochopenie tohto nášho úmyslu v čase, kedy sú naše chrámy zatvorené.  Považujeme to za dôležité, aby sa úcta k Eucharistii a Božiemu Slovu preniesla do našich domovov a rodín.

Kliknutí na "INTRONIZÁCIA SV. PÍSMA" a "POSTUP PRI ČÍTANÍ SV. PÍSMA" môžete zobraziť texty uvedenia Božieho Slova v rodine vo formáte .pdf.

HISTÓRIA FARNOSTI

Obec Košický Klečenov sa po prvýkrát spomína v písomných dokumentoch v roku 1384. V rokoch 1397 a 1427 sa objavuje pod názvom Kelechen a Kelečin, od roku 1948 v maďarčine ako Kelecsény.
V roku 1746 stál v obci drevený gréckokatolícky chrám, ktorý bol však počas nasledujúceho obdobia zničený. Terajší chrám je murovaný. Bol vystavaný v roku 1851 a zasvätený Narodeniu našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny. Chrám bol viackrát obnovovaný v rokoch 1896, 1900, 1981 a naposledy v roku 2011.
K obci Košický Klečenov patrí aj osada Borda, v ktorej v roku 2014 veriaci postavili kaplnku, ktorá je zasvätená Nanebovzatiu Panny Márie.
K farnosti patrí okrem farskej obce aj 11 filiálnych obcí v okolí, v ktorých sa však nenachádzajú gréckokatolícke chrámy. Napriek tomu sú v obciach Čakanovce, Herľany, Nižná Kamenica, a Svinica pravidelne slúžené sväté liturgie. 

ONLINE ČASOSLOV DO MOBILU

modlime sa spoločne ...

Zdieľajte nás

Phone
Adresa

Gréckokatolícky farský úrad
Košický Klečenov 139
044 45 Bidovce 

Kontakt

kosickyklecenov@grkatke.sk
ducar.jan@grkatke.sk
055/ 69 69 430; 0911 711 219