free site builder

SLÁVA ISUSU CHRISTU !

Vitajte na stránke Gréckokatolíckej farnosti
Narodenia presvätej Bohorodičky v Košickom Klečenove 

NAJBLIŽŠÍ PRIAMY PRENOS
z Chrámu Presvätej Bohorodičky bude

OPATRENIA

V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU COVID 19

Drahí veriaci,
slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. To znamená, že aj slávenie Veľkonočných sviatkov bude prebiehať v chrámoch bez prítomnosti verejnosti. S tým sú spojené viaceré opatrenia, ktoré vám prinášame v nižšie uvedených inštrukciách.

 1. DOKONALÁ ĽÚTOSŤ
  Pozývame vás vzbudiť si dokonalú ľútosť (odpúšťajú sa ňou aj ťažké hriechy), pričom pamätajte na podmienky uvedené v príslušnej Nóte Apoštolskej penitenciárie, hlavne na podmienku, že pri najbližšej možnosti sa sviatostne vyspovedáte (link). V prílohe zároveň ponúkame text Kajúcej pobožnosti a inšpiráciu k vzbudeniu si dokonalej ľútosti. Je vo formáte brožúry.
 2. LITURGIE
  Sväté liturgie  budú slúžené vždy v zatvorenom chráme.
  Ak bude možné, priamy audio-video prenos bude sprístupnený vždy v čase sv. liturgie na tejto stránke.
 3. ÚPLNÉ ODPUSTKY
  Apoštolská penitenciária vydala 19. marca 2020 Dekrét o udeľovaní mimoriadnych odpustkov veriacim v aktuálnej situácii pandémie: (link) Na základe tohto dekrétu môžu rôzne skupiny veriacich, hlavné chorí, prijať úplné odpustky. Ide nielen o chorých na Covid-19, ale aj o zdravotníkov a všetkých, ktorí sa modlia na úmysel za zastavenie šírenia koronavírusu.
 4. SVÄTÉ PRIJÍMANIE
  Eucharistiu, pod spôsobom chleba na ruku, kňaz podá iba v nevyhnutných prípadoch, kedy vyslúži sviatosť zmierenia a v prípade sviatosti pomazania chorých.
 5. DUCHOVNÉ PRIJÍMANIE
  Nakoľko nemôžeme prijať Eucharistiu, je veľmi vhodné a potrebné urobiť si duchovné sväté prijímanie, teda predovšetkým sa modliť s kantorom modlitbu Verím, Pane, a vyznávam... pred svätým prijímaní a zároveň s úprimnou túžbou po zjednotení sa s Kristom pomodliť sa počas svätého prijímania niektorú z možných modlitieb duchovného svätého prijímania.
  Napr.: Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej Eucharistii skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po Tebe, ale keď Ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v Tvojej milosti, a tak plnil Tvoju vôľu, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. 

Rok Božieho slova v rodinách

INTRONIZÁCIA SV. PÍSMA
V RODINÁCH

Nakoľko sa Boží ľud v týchto dňoch pre svetovú pandémiu nestretáva v chráme, naši vladykovia zdôrazňujú potrebu „intronizácie“ Božieho Slova v rodine, čo by bolo príležitosťou pre zvýraznenie skutočnosti, že naše rodiny sa v tomto čase môžu a majú stať miestom zvláštnej Božej prítomnosti. 

Jej vonkajším vyjadrením okrem spoločnej modlitby môže byť na čestnom mieste  v domácnosti uložený Kristov kríž či ikona Krista alebo Bohorodičky a kniha Písma Svätého, z ktorej si členovia rodiny pravidelne čítajú.

V tomto roku Božieho Slova je potrebné znovu vrátiť patričnú úctu tomu, ktorý môže v Slove  prebývať v našich domovoch rovnako, ako prebýva v Eucharistii v našich chrámoch.

Ďakujeme za pochopenie tohto nášho úmyslu v čase, kedy sú naše chrámy zatvorené.  Považujeme to za dôležité, aby sa úcta k Eucharistii a Božiemu Slovu preniesla do našich domovov a rodín.

Kliknutí na "INTRONIZÁCIA SV. PÍSMA" a "POSTUP PRI ČÍTANÍ SV. PÍSMA" môžete zobraziť texty uvedenia Božieho Slova v rodine vo formáte .pdf.

PRÍHOVOR VLADYKU CYRILA

HISTÓRIA FARNOSTI

Obec Košický Klečenov sa po prvýkrát spomína v písomných dokumentoch v roku 1384. V rokoch 1397 a 1427 sa objavuje pod názvom Kelechen a Kelečin, od roku 1948 v maďarčine ako Kelecsény.
V roku 1746 stál v obci drevený gréckokatolícky chrám, ktorý bol však počas nasledujúceho obdobia zničený. Terajší chrám je murovaný. Bol vystavaný v roku 1851 a zasvätený Narodeniu našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny. Chrám bol viackrát obnovovaný v rokoch 1896, 1900, 1981 a naposledy v roku 2011.
K obci Košický Klečenov patrí aj osada Borda, v ktorej v roku 2014 veriaci postavili kaplnku, ktorá je zasvätená Nanebovzatiu Panny Márie.
K farnosti patrí okrem farskej obce aj 11 filiálnych obcí v okolí, v ktorých sa však nenachádzajú gréckokatolícke chrámy. Napriek tomu sú v obciach Čakanovce, Herľany, Nižná Kamenica, a Svinica pravidelne slúžené sväté liturgie. 

ONLINE ČASOSLOV DO MOBILU

modlime sa spoločne ...

Zdieľajte nás

Phone
Adresa

Gréckokatolícky farský úrad
Košický Klečenov 139
044 45 Bidovce 

Kontakt

kosickyklecenov@grkatke.sk
ducar.jan@grkatke.sk
055/ 69 69 430; 0911 711 219